Ansatte

Lena Håvin

Kontormedarbeider

Lars Petter Renolen

Låsmontør

Bjørn Ove Høgsten

Låsmontør

Morten Ivar Høgnes

Låsmontør

Terje Bellingmo

Låsmontør

Åge Olav Grostad

Verksted

Inge Forsetløkken

Prosjektleder

Stein Erik Ødegaard

Prosjektleder