Skjema vedrørende lås- og nøkkelsystem

Sikkerhetsskjema/overføring av rekvisisjonsrett

For å ivareta den sikkerhet som et patentert låssystem er ment å ha, må alle nøkkelsystemer ha et sikkerhetsskjema. Dette forteller oss hvem som har fullmakt til å bestille nøkler og hvordan dette skal gjøres. Systemeier bestemmer i hvilken form etterbestilling av nøkler og låsplaner skal foregå. Vi må i hvert enkelt tilfelle kontrollere bestillingsrutinen opp mot hva systemeier har bestemt i henhold til sikkerhetsskjemaet.  Skjemaet benyttes også ved overføring av rekvisisjonsrett ved at den som har hatt rekvisisjonsretten fraskriver seg denne og overfører den til den/de nye rekvirenter.

Sikkerhetsskjema/overføring av rekvisisjonsrett finner du her.

Fullmaktsskjema

Fullmaktsskjema benyttes der systemeier ønsker å gi oss som TrioVing Sikkerhetssenter, fullmakt til innhenting av kodeopplysning på sylindere og nøkler på TrioVing sine låssystemer. Vi innhenter da kodeopplysninger fra Trioving sentralt og produserer nøkler/sylindere på vårt eget verksted.

Fullmaktskjema finner du her.