Ansatte ved systemsikring

Om oss

Virksomhetens historie

Systemsikring AS ble etablert i 1984, og alt samme år fikk vi lisensavtale med TrioVing som ga oss rett til å produsere låssystemer i vårt eget verksted. Vi var det første firmaet nordenfjells som fikk en slik avtale, og i 1990 ble vi også det første servicesenteret for TrioVing.

TrioVing har etablert servicesenter rundt om i landet. Avtalen er gjort med selvstendige firma, og TrioVing har vært meget nøye med hvem som har fått anledning til å delta i dette landsomfattende samarbeidet. Hensikten med servicesentrene er at TrioVing ønsker å flytte service nærmere kunden. Som en følge av videre etterutdanning har vi fra og med 1993 blitt oppgradert til TrioVing Sikkerhetssenter. Dette medfører at vi nå kan tilby kunden en komplett sikkerhetsløsning.

Siden 1984 har vi levert låsesystemer i alle størrelser og kompleksiteter. Vi samarbeider med de fremste produsenter av sikkerhetsutstyr og -systemer. Vi er i 2012 15 ansatte og har en netto omsetning på omlag NOK 34.mill.

Miljøfyrtårn-sertifisert

SystemSikring AS har siden 2011 vært Miljøfyrtårn-sertifisert.

Miljøfyrtårn er et anerkjent og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, med dette jobber vi målrettet med å forbedre miljøprestasjoner innen områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

Gjennom sertifiseringen forplikter vi oss til å levere en årlig klima- og miljørapport som viser virksomhetens påvirkning på indre og ytre miljø, samt sette opp en handlingsplan for kommende års arbeid. Ønskes kopi av rapporten ta kontakt med oss.

This form is currently undergoing maintenance. Please try again later.