Virksomhetens historie

SystemSikring as ble etablert i 1984, og alt samme år fikk vi lisensavtale med TrioVing som ga oss rett til å produsere låssystemer ved vårt eget verksted. Vi var det første firma nordenfjells som fikk slik avtale, og i 1990 ble vi også det første TrioVing Servicesenter.

TrioVing har etablert Servicesenter rundt om i landet. Avtalen er gjort med selvstendige firma, og TrioVing har vært meget nøye med hvem som har fått anledning til å delta i dette landsomfattende samarbeide. Hensikten med servicesentrene er at TrioVing ønsker å flytte service nærmere kunden. Som en følge av videre etterutdanning har vi fra og med 1993 blitt oppgradert til TrioVing Sikkerhetssenter. Dette medfører at vi nå kan tilby kunden en komplett sikkerhetsløsning.

Siden 1984 har vi levert låsesystemer i alle størrelser og kompleksiteter. Vi samarbeider med de fremste produsenter av sikkerhetsutstyr og -systemer. Vi er i 2012 15 ansatte og har en netto omsetning på omlag NOK 34.mill.