Skjema vedrørende lås- og nøkkelsystem

Etterbestilling av systemnøkler og -sylindere

SYSTEMNØKLER
For at du skal kunne bestille deg en ny systemnøkkel så trenger vi å vite låssystem- og nøkkelnummer. Bestillingen må skje i henhold til det sikkerhetsnivå som låssystemet er definert til i henhold til Sikkerhetsskjema. Det er vanlig med en eller flere rekvirenter av systemnøkler for et nøkkelsystem, der bestilling må følge sikkerhetsskjemaets retningslinjer. Dersom det kreves signatur av rekvirent må bestillingen være signert av riktig rekvirent. Da ber vi om at bestillingsskjema nedenfor benyttes. Det må først lastes ned og skrives ut, deretter fylles ut med riktig system- og nøkkelnummer og sendes oss enten pr. telefaks, brev, yakocasino, e-post eller komme til butikken slik at vi kan effektuerer bestillingen direkte. Dersom sikkerhetsskjemaet er definert slik at det er tilstrekkelig med rekvirering på bakgrunn av avsenders e-postadresse, kan du benytte deg av e-bestilling.

SYSTEMSYLINDERE
For at du skal kunne bestille deg en ny systemsylinder så trenger vi å vite låssystem, sylindernummer og -type, samt hvilken utførelse sylinderen skal ha (forkrommet blank, forkrommet matt, messing matt etc.). I tillegg bør vi vite A- og B-mål. A-mål står for dørens tykkelse. Dersom låskassen ikke er i senter av dørbladet, må vi i tillegg vite B-mål. Det er avstanden fra senter av låskasse til utside av dør. Ved bestilling av systemsylinder/-hengelås, er det ikke nødvendig at rekvirent ihht. sikkerhetsskjema bestiller.

Last ned

Fullmaktsskjema

Fullmaktsskjema benyttes der systemeier ønsker å gi oss som TrioVing Sikkerhetssenter, fullmakt til innhenting av kodeopplysning på sylindere og nøkler på TrioVing sine låssystemer. Vi innhenter da kodeopplysninger fra Trioving sentralt og produserer nøkler/sylindere på vårt eget verksted.

Last ned

Sikkerhetsskjema/overføring av rekvisisjonsrett

For å ivareta den sikkerhet som et patentert låssystem er ment å ha, må alle nøkkelsystemer ha et sikkerhetsskjema. Dette forteller oss hvem som har fullmakt til å bestille nøkler og hvordan dette skal gjøres. Systemeier bestemmer i hvilken form etterbestilling av nøkler og låsplaner skal foregå. Vi må i hvert enkelt tilfelle kontrollere bestillingsrutinen opp mot hva systemeier har bestemt i henhold til sikkerhetsskjemaet. Skjemaet benyttes også ved overføring av rekvisisjonsrett ved at den som har hatt rekvisisjonsretten fraskriver seg denne og overfører den til den/de nye rekvirenter.

Last ned