Skåter og espagnoletter

En skåte er et skyvbart dørhengsel – også kalt slå. De benyttes på tofløyede dører for å holde den ene døren i låst posisjon, samtidig som man ved behov kan åpne begge dørene. Espagnoletter er lukkebeslag for dører og vinduer. Ved hjelp av en spesiell mekanisme, låses rammen til karmen på flere steder. Beslagene benyttes i hovedsak til større vinduer og balkongdører.

This form is currently undergoing maintenance. Please try again later.
Skåter