Dørautomatikk

Dørautomatikk skaper et driftssikkert og tilgjengelighetstilpasset dørmiljø og passer for de fleste dører.

Dørautomatikk er automatisk eller elektrisk styring av åpning og lukking av dører. Dette skjer enten helautomatisk eller ved å gi døren en impuls. Spesielt med tanke på universell utforming er dørautomatikk viktig å ha på plass for bevegelseshemmede, men også ved brann og i tilfeller der lovverket stiller krav til dette.

Systemsikring tilbyr automatiserte dørstyringssystemer for enkel og effektiv adgang – enten du trenger en enkel dørlukker eller automatisk, sensorstyrt åpning og lukking.

Vi leverer systemer for automatisk åpning, lukking og låsing av dører. Det stilles høye krav til dørstyring særlig i bygg med mye trafikk. Vi i Systemsikring har god kjennskap til alle lover og regler, og vet hvilke løsninger som passer til deg og ditt behov samtidig som reglene overholdes og kvaliteten opprettholdes.

Vi leverer dørautomatikk til både store og små bygninger, til næring, det offentlige og det private.

Dørstyring

Dørstyring er en fellesbetegnelse for systemer som mer eller mindre automatisk åpner, lukker, låser eller svinger dører. Moderne dører er tilpasset mange krav og bruksområder. Blant lovpålagte krav til visse dører, er at de skal være selvlukkende eller åpne seg selv automatisk. Bygningsforskriftene har blant annet krav til dører i brannskiller og rømningsveier, samt krav til tilgjengelighet. Særlig i bygg med mange brukere, forretningsbygg og offentlig virksomhet, kan riktig dørstyring gi betydelige funksjonsfordeler. Et typisk og viktig område er gode løsninger for funksjonshemmede.

Dørautomatikk kan være aktuelt ved slagdører som fjernåpnes-/lukkes ut fra gitte forutsetninger. Systemet omfatter som regel en eller flere impulsgivere og/eller sensorer som registrerer bruker. Dører som har større behov for automatiske funksjoner enn dørlukkere kan forskynes med Dørautomatikk. Inngangspartier med mange brukere; slik som i shoppingsentere, forretnings- og institusjonsbygg samt løsninger for bevegelseshemmede er blant viktige bruksområder. Dørautomatikk er elektrisk drevne og elektronisk kontrollerte komponenter som får dører til å gå opp og igjen.

Dørlukkere

Dører som ønskes selvlukkende utstyres med dørlukker (også kalt dørpumpe), eller dørautomatikk (eget produktområde). Dører i brannskiller har krav om automatisk lukking. 

Dørlukker er en komponent som lukker døren automatisk med mekanisk eller hydraulisk kraft. Nyere dørlukkere har en rekke reguleringsmuligheter for bekvem og sikker lukking. Noen kombineres i felles system med for eksempel dørkoordinator og holdemagnet, og lukker døren på signal fra brannvarslingssystemet. 

Våre dørlukkere gir en enklere hverdag, høyere sikkerhet og kan bidra til å spare energi.

Ta kontakt med oss dersom du ønsker et forslag til løsning på dørautomatikk!

Dørautomatikk