Panikk- og rømningsbeslag

Trygghet og sikkerhet er to sider av samme sak, der tryggheten ved en eventuell brann- eller rømningssituasjon er avgjørende. Bygningsforskriftene har klare regler om dette. 

Det kan være en utfordring å kombinere rømningsmulighet med sikkerhet mot at uvedkommende tar seg inn. Men heldigvis finnes nettopp slike helhetsløsninger i ASSA ABLOY sitt brede produktspekter og kompetanse.

This form is currently undergoing maintenance. Please try again later.
Panikk / rømningsbeslag