Panikk- og rømningsbeslag

Trygghet og sikkerhet er to sider av samme sak, der trygghet for å komme ut i en brann- eller rømningssituasjon er avgjørende. Bygningsforskriftene har klare regler om dette. En utfordring kan være å kombinere rømningsmulighet med sikkerhet mot at uvedkommende tar seg inn. Men nettopp slike helhetsløsninger finnes i ASSA ABLOY sitt brede produktspekter og kompetanse.