Elektrisk lås - Næring

Elektriske låser benyttes hovedsakelig til ytterdører hvor det stilles høye krav til sikkerhet, og som vanligvis innebærer en enklere avlåsing på dagtid. Motorlåser benyttes ofte som nattlåser, og disse styres via alarm i adgangssystemet. Solenoidlås, elektrisk sluttstykke og magnetlåser benyttes ofte som daglås og styres helt eller delvis av adgangssystemet og/eller brannalarm. Dette på grunn av brukervennlighet, brann og rømning. Avlåsing for rømningsikker og brukervennlig på dagtid.

This form is currently undergoing maintenance. Please try again later.
Elektronisk lås